Skip to main content

Política de privacitat

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD – GDD) consento que les dades facilitades en el present formulari siguin incorporades a un fitxer del qual n’és titular BOIX RESTAURANT VILAMARI SL, amb la finalitat de:

La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o precontracte realitzat per l’usuari mitjançant aquest web, telèfon, correu postal o correu electrònic. La gestió i control periòdic dels serveis oferts pels mitjans abans mencionats.  L’enviament d’informació comercial sobre els serveis i productes de BOIX RESTAURANT VILAMARI SL, empreses del grup i filials que es puguin oferir a l’usuari d’aquest web.

L’emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud i l’usuari es fa responsable de la seva veracitat i exactitud.

Consento que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a d’altres entitats pertanyents al grup d’empreses de BOIX RESTAURANT VILAMARI SL, filials i participades, així com a d’altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualsevol de les activitats esmentades i amb les quals les distintes entitats de les empreses abans mencionades concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitza o no alguna operació.

Tanmateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades mitjançant comunicació escrita dirigida a: BOIX RESTAURANT VILAMARI SL, Ctra.Banyoles-l’Escala km:7,5 17468 Vilamarí (Girona). LOPD, o mitjançant correu electrònic a: info@canboixvilamari.com identificant-me degudament.